NIK:
NIP:
NUPTK: 5563756658300163
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana
Jurusan: Sejarah
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Guru kelas
Alamat :