NIK:
NIP: 196810071992032002
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana
Jurusan: Fisika
Status: PNS
Jenis GTK: Guru kelas
Alamat :