NIK:
NIP:
NUPTK: 8350770671130073
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana
Jurusan: BK
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Guru BP
Alamat :