NIK:
NIP: 197008081998022002
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana
Jurusan: Matematika
Status: PNS
Jenis GTK: Guru kelas
Alamat :