NIK:
NIP: 1979040120050212010
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana
Jurusan:
Status: PNS
Jenis GTK: Guru kelas
Alamat :