NIK:
NIP:
NUPTK: 2759771672130052
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana
Jurusan: Sosiologi
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Guru kelas
Alamat :