NIK:
NIP: 197104022006042013
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana
Jurusan: Kimia
Status: PNS
Jenis GTK: Guru kelas
Alamat :